Ιουστινιανού 1, Καστοριά 24670 22291 info@byte1.gr

Η Εταιρία

Στην Byte1 υποστηρίζουμε τον σύγχρονο επαγγελματία!

Προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας, μετατρέπουμε τις επενδύσεις των πελατών μας σε μετρήσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Ποιοι είμαστε

Η Byte1 αποτελεί των κορυφαίο συνεργάτη των επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων της λειτουργίας τους στο σύγχρονο περιβάλλον.

Ο Σκοπός μας

Η Byte1 ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό να εξασφαλίσει στους πελάτες της την πρόσβαση σε προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσα από καινοτόμες λύσεις και την συνεχή ποιοτική υποστήριξή τους.

Η Φιλοσοφία μας

Στην Byte1 συνεχίζουμε την ίδια φιλοσοφία που αποτέλεσε τη βάση για την δημιουργία μιας σύγχρονης τεχνολογικής εταιρίας που βλέπει μπροστά επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και λύσεις.